Maalbeek in Alle Staten, een oefening voor de SGWB

Maalbeek in alle Staten ligt aan de basis van de SGWB

//Het proefproject dat in dit stroombekken werd gevoerd kan als een voorbeeld voor het Gewest worden beschouwd. De Maalbeek en haar stroombek- ken waren eigenlijk al vaker voortouwtrekkers. De Maalbeek werd als eerste Brusselse rivier overwelfd, waarna tal van andere rivieren volgden. In hetzelfde stroombekken kreeg men oog voor het belang van een levendige en vriendschappelijke band met water in het hart van de drukke stad en werd zo de tendens omgedraaid : water heeft niet enkel te maken met pijpleidingen maar ook met ruimtelijke ordening en sociale banden. Deze acties gaven tevens de nodige inspiratie voor het ontstaan van duurzame wijken.

Een eerste Algemene vergadering van de buurtbewoners van de Maalbeek illustreerde reeds vanaf 2002 hoe belangrijk solidariteit binnen een stroombekken is. Sindsdien lijken
inwoners, leden van verenigingen en instellingen samen te willen werken om over heel het stroombekken mensen van de geogra ?sche samenhangs bewust te maken. Er is reeds het project Maelbeek Mon Amour, dat deze verdwenen rivier aan de hand van een grote artistieke interventie opnieuw in het collectieve geheugen wil gri ?en. Zo zullen 150 creatieve rioolplaten over 7,2 kilometer, als een parcours langs haar tracé worden geplaatst. Samen met schoolkinderen en vrouwen en volgens principes van voortgezette opleiding en participatieve creatie, zijn er graveer- en tekenateliers georganiseerd. Een technische studie wijst dan weer uit dat Maalbeek Mon Amour perfect doenbaar is.

Aan dit sociale en artistieke project werd een omvangrijk historisch onderzoeksproject gekoppeld dat dankzij de inzet van onderzoekers, al dan niet experts in het vak, wordt voortgezet. Zij hebben reeds tal van documenten verzameld die verhalen en de geschiedenis van de Maalbeek vertellen. Door de keuzes die vroeger werden gemaakt te begrijpen, kunnen we de huidige en komende vragen beter beantwoorden. Verder wordt er ook rond het landschap actie gevoerd, met onder andere wandelingen, fotoreportages, enz. De resultaten hiervan worden al een aantal jaar met een tentoonstelling in architectuurscholen, bibliotheken, enz. getoond.

Beetje bij beetje is ook het projectontwerp voor een Nieuwe Stadsrivier ontstaan, dat tijdens de eerste SGWB werd voorgesteld. Zowat overal in dit stroombekken doken er projecten op voor een betere insijpeling, verdamping en vergroening : een smeltkroes van gedeelde tuinen, parken, groene daken, openbare ruimten met een nieuwe functie, enz. Een rondreizende tentoonstelling getuigde van dit alles en het Waterfeest was nog een andere gelegenheid om deze materie levendig en tastbaar te maken. Laten we hopen dat dit slechts de voorbode is van toekomstige verwezenlijkingen. Voor de eerste keer nodigde een stroombekken de Brusselaars uit om het feest van het water te vieren… voor de eerste keer werd een stedelijke vallei in de bloemetjes gezet.

Deze hoeveelheid kennis wordt verder door een cartogra ?sche benadering aangevuld. De kaarten worden op verschillende schalen uitgewerkt, gaande van de wijk tot het stroombekken, en geven verschillende soorten informatie : over de geologie, de waterdiagnose, Nieuwe Stadsrivieren. De Europese wijk / Leopoldwijk was reeds het voorwerp van zo’n kaart. Andere wijken zouden hetzelfde kunnen doen, onder andere in het kader van de verschillende duurzame wijkcontracten of de duurzame wijken die binnen het stroombekken liggen.

Een belangrijk aspect van dit stroombekken is dat de bewustwording voor een gemeenschappelijk beheer van oppervlaktewater als onderdeel van de ruimtelijke ordening, dit ontwikkelingswerk, niet door een vooraf bepaald plan wordt gestuurd en aangemoedigd, maar wel door in ?ltratie, door overtuiging en plezier. De impuls wordt enkel door een gedeelde motivatie gegeven, waarbij ieder de algemene principes voor een goed waterbeheer onderschrijft en de beste samenwerken nastreeft.//