De benadering over de grenzen heen

Naar een solidaire burgerlijke en coöperatieve cultuur over de gehele watercyclus

-terugkeer naar de Programma van het Forum

Brussel herkent water als werelderfgoed. In de praktijk is men in Brussel, zoals elders ter wereld, nog ver van een echte toepassing van dit statuut op water. Onze huidige manier van met water omgaan heeft negatieve gevolgen voor haar kwaliteit, voor de vernieuwing van de lokale bronnen en daarenboven wordt de algemene watercyclus erdoor verstoord.

In het licht van de belangrijke inzetten rond water, die op alle niveaus van belang zijn, van het lokale tot het globale, is er nood aan een nieuwe watercultuur die op de burgerlijke en collectieve verantwoordelijkheid, op coöperatie en solidariteit berust. Hoewel om doeltreffend te zijn de oplossingen voor de problemen rond de beschikbaarheid van water en het milieu eerst lokaal moeten worden gevonden, ziet het ernaar uit dat deze nieuwe cultuur enkel zal ontstaan wanneer een aantal gemeenschappelijke waarden op wereldschaal worden gedeeld. Brussel en haar inwoners moeten hierbij een actieve voortrekkersrol voor een grensoverschrijdend waterbeleid spelen.

Brussel wordt doorkruist door waterlopen met een bron buiten haar grondgebied en die ver buiten haar administratieve grenzen stromen, tot aan de zee. Voor haar drinkwatervoorziening, doet Brussel bovendien beroep op water van een naburig stroomgebied, dat van de Maas. Door deze situatie moeten de bevolkingen boven- en onderaan de stroom onderhandelen, net zoals de Gewesten. Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is weliswaar volledig opgenomen in het stroomgebied van de Zenne, maar dit laatste maakt deel uit van het internationale stroomgebied van de Schelde. Om ervoor te zorgen dat de goede verstandhouding tussen Brussel en de Gewesten in de toekomst verder standhoudt, moet het gezamenlijk waterbeheer door een echte grensoverschrijdende sa- menwerking worden versterkt.

Op Europees vlak moet Brussel ijveren voor een betere uitvoering van het beleid rond duurzame ontwikkeling en territoriale samenhang, die met water verbonden zijn. Naast de toepassing van de Europese richt- lijnen, kunnen Brussel en haar inwoners ook meehelpen aan de oprichting van een nieuw Europees waterbeleid, dat water als gemeengoed erkent en doeltreffend meewerkt aan de concrete uitvoering van een mensenrecht op water overal ter wereld.