Autour de la source / Rond de bron

28.05 > 14:30-17:30

JPEG - 60.3 ko

Rencontre-débat : "Porter la parole de l’imaginaire dans l’espace public" - Centre Culturel de Berchem « Le Fourquet » : 15 place de l’Église - 1082 Berchem
Ontmoeting-debat : "De beeldspraak in de openbare ruimte doen weergalmen" - Cultureelcentrum van Berchem « Le Fourquet » : 15 Kerkplein - 1082 Berchem

Ensemble, avec les artistes, créateurs, acteurs culturels et socio-culturels, habitants, nous proposons d’approfondir la réflexion sur le rôle de l’art, de la culture, des artistes pour que l’eau retrouve sa place dans la ville, redevienne un Bien commun, source de nouvelles solidarités. Quelles formes peut prendre la participation « citoyenne » de l’artiste ? Comment l’art peut-il contribuer à développer l’imaginaire collectif ? En partant de la « Charte mondiale des artistes pour l’eau » pourquoi ne pas imaginer une « Charte de l’eau pour Bruxelles » ?… Place à l’imaginaire, venez porter votre parole pour l’eau à Bruxelles.

Laten we allemaal samen -kunstenaars, makers, culturele en socioculturele actoren, wijkbewoners- nadenken over de rol die kunst, cultuur en kunstenaars kunnen spelen om water terug een plaats in de stad te geven en er terug een gemeengoed van te maken, de bron van een vernieuwde solidariteit. Hoe kan de kunstenaar deelnemen aan de burgerparticipatie ? Hoe kan kunst de collectieve verbeelding voeden ? Kunnen we vanaf het “Wereldhandvest van de artiesten voor het recht op water” een “Waterhandvest voor Brussel” bedenken ?… Geef je verbeelding de vrije loop en kom op voor het water in Brussel.

Organisation / Organisatie : Euracme
Info : camille.herremans@skynet.be 0477 770 678